Velkommen til NavSys kundeweb


For at vi skal kunne hjelpe deg bedre og mer effektivt, benytter vi vår kundeweb for håndtering av supportsaker. Hver support-henvendelse får tildelt et unikt saksnummer, som du kan bruke til å følge med på status og svar på din support-sak. Du får også en komplett oversikt og historikk over alle dine supportsaker. Merk at for nye brukere er førstegangs registrering er nødvendig for å melde inn en support-sak.

NB! I juli måned kan det være noe lengre behandlingstid på support-henvendelser pga. ferieavvikling.

Open a New Ticket


Please provide as much detail as possible so we can best assist you. To update a previously submitted ticket, please login.

Check Ticket Status


We provide archives and history of all your current and past support requests complete with responses.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!