Velkommen til NavSys kundeweb


For at vi skal kunne hjelpe deg bedre og mer effektivt, benytter vi vår kundeweb for håndtering av supportsaker. Hver support-henvendelse får tildelt et unikt saksnummer, som du kan bruke til å følge med på status og svar på din support-sak. Du får også en komplett oversikt og historikk over alle dine supportsaker. Merk at for nye brukere er førstegangs registrering er nødvendig for å melde inn en support-sak.

NB! I juli måned kan det være noe lengre behandlingstid på support-henvendelser pga. ferieavvikling.

Åpne ny sak


Venligst oppgi så mye detaljer som mulig så vi best kan hjelpe deg. Logg inn for å oppdatere en tidligere innsendt sak.

Kontroller saksstatus


Vi har arkiv og historien til alle gjeldende og tidligere saker med svar.

Vennligst vent!

Vennligst vent... det vil ta et sekund!